tft son yama - TRESPOR
tft son yama
 • TFT 10.22 Yama Notları Yayınlandı!

  TFT 10.22 Yama Notları Yayınlandı!

  LOL -16 Ekim 2020
 • TFT 10.18 Yama Notları Nerf&Buff Listesi ve Yenilikler

  TFT 10.18 Yama Notları Nerf&Buff Listesi ve Yenilikler

  LOL -31 Ağustos 2020
 • Lol TFT 10.11 Yama Notları-En Güçlü Şampiyonlar

  Lol TFT 10.11 Yama Notları-En Güçlü Şampiyonlar

  LOL -7 Haziran 2020